BỊ CẢNH SÁT GIAO THÔNG PHẠT BAO NHIÊU NẾU KHÔNG MANG THEO GIẤY TỜ XE MÁY?

BỊ CẢNH SÁT GIAO THÔNG PHẠT BAO NHIÊU NẾU KHÔNG MANG THEO GIẤY TỜ XE MÁY?

BỊ CẢNH SÁT GIAO THÔNG PHẠT BAO NHIÊU NẾU KHÔNG MANG THEO GIẤY TỜ XE MÁY?

LUBE 71 Việt Nam
BỊ CẢNH SÁT GIAO THÔNG PHẠT BAO NHIÊU NẾU KHÔNG MANG THEO GIẤY TỜ XE MÁY?

Khoản 2 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;
b) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không mang theo Giấy đăng ký xe;
c) Người điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5, điểm c khoản 7 Điều này.​

 Như vậy trong trường hợp người điều khiển mô tô, xe máy không mang theo một trong 3 loại giấy tờ trên thì sẽ bị phạt tiền từ 100.000 – 200.000 đồng. Trường hợp người điều khiển mô tô, xe máy không mang theo bất kỳ giấy tờ nào trong 3 giấy tờ trên thì tổng mức phạt sẽ phải nộp là từ 300.000 - 600.000 đồng.

 

 

Chia sẻ:
0888882428