Đề xuất xe máy phải đăng kiểm định kỳ

Đề xuất xe máy phải đăng kiểm định kỳ

Đề xuất xe máy phải đăng kiểm định kỳ

LUBE 71 Việt Nam
Đề xuất xe máy phải đăng kiểm định kỳ

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa gửi lấy ý kiến các bộ ngành liên quan dự thảo Luật Đường bộ. Điểm mới đáng chú ý của dự thảo là quy định: Xe mô tô, xe gắn máy đúng kiểu loại được phép tham gia giao thông phải bảo đảm các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; xe gắn máy không yêu cầu phải có đèn chiếu xa.


 

 

Xe mô tô, xe gắn máy được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu sau khi Luật này có hiệu lực, xe máy phải có đèn tín hiệu nhận diện khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, dự thảo tiếp tục đưa ra quy định, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông phải được kiểm tra định kỳ về khí thải theo lộ trình thực hiện, và mức tiêu chuẩn khí thải do Thủ tướng quy định.​

 

Bộ GTVT quy định về kiểm định, trình tự, thủ tục, nội dung kiểm định về khí thải xe mô tô, xe gắn máy; trình Thủ tướng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

Việc kiểm tra định kỳ khí thải xe mô tô, xe gắn máy (trừ xe mô tô, xe gắn máy thuần điện) được thực hiện tại các trạm kiểm tra đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ GTVT ban hành.

Với quy định trên, thời gian tới xe máy sẽ phải buộc kiểm tra khí thải định kỳ, kể cả xe máy điện có kết hợp với động cơ xăng.

 

 

Theo Tiền Phong 

Chia sẻ:
0888882428